Handelsbetingelser

Jeg forbeholder mig ret til at vedtage ændringer i priserne på hjemmesiden uden varsel. Prisændringerne omfatter i så fald kun køb, som indgås efter, at prisændringen er vedtaget. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Idet jeg behandler personoplysninger, har jeg vedtaget og offentliggjort denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data. Persondatapolitikken er vedtaget for at opfylde oplysningspligten i databeskyttelsesforordningens artikel 13.

Formålet med min indsamling af data er først og fremmest for at kunne levere et produkt til dig og for at kunne have kontakt med dig i den forbindelse.

Jeg indsamler almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 til brug for:

– indgåelse af aftaler med kunder,

– kontakt og korrespondance med kunder,

– opkrævning af betaling fra kunder,

– levering til kunder i henhold til aftale,

Disse oplysninger er oplysninger, som du selv aktivt har givet/vil give til os i forbindelse med aftaleindgåelse.

Reklamationsret gælder i 2 år

Køber du en vare hos mig, og finder du ud af, at den har en fejl ved modtagelsen, eller at den ikke svarer til dine forventninger? Så kan du klage over varen.

Købeloven giver dig ret til at klage over et produkt i 2 år. Det kaldes reklamationsret.

Kunder, der køber varer og serviceydelser på nettet, har normalt 14 dages fortrydelsesret.

Det forudsætter dog, at virksomheden har givet kunden en række oplysninger om fortrydelsesretten pr. post, email, sms eller lignende (”et varigt medium”). Hvis ikke, løber fortrydelsesretten videre indtil 14 dage efter, kunden har fået oplysningerne. Dog kan fortrydelsesretten højst løbe 12 måneder og 14 dage efter, varen er leveret til kunden.

SÅDAN FORTRYDER DU EN BESTILLING :

Kunden skal give virksomheden skriftlig besked om fortrydelsen, inden fristen udløber. Kunderne kan ikke, som de kunne tidligere, fortryde et køb ved kun at nægte at afhente eller modtage varen, når den kommer.

Virksomheden er dermed ikke forpligtet til at tilbagebetale pengene til kunden, før den har modtaget kundens meddelelse om fortrydelse, selvom en uafhentet vare er leveret tilbage til virksomheden. Det er tilstrækkeligt, at beskeden er sendt inden udløbet af fristen. Også selvom virksomheden først modtager den efter fristen.